Fræðileg nálgun

Val á fræðilegri nálgun í iðjuþjálfun

 

 • Í þjónustuferlinu leitast iðjuþjálfar á Bjargi við að vera skjólstæðingsmiðaðir og vinna iðjumiðað.
 • Þeir tilgreina og forgangsraða málefnum er varða færni við iðju með skjólstæðingum sínum.
 • Samvinna og ákvarðanataka er sameiginleg.
 • Kanadíska færnilíkanið er notað sem og líkanið um lífaflfræði til að ramma inn þjónustuna. Iðjan alltaf miðpunkturinn, fleiri faglíkön eru einnig notuð t.d. líkanið um iðju mannsins.
 • Að nota faglíkön í starfi gefur iðjuþjálfum tækifæri til að velja íhlutunarmarkmið ásamt skjólstæðingi.
 • Hlutverk iðjuþjálfa er að skapa gott samband við skjólstæðinga, komast að hvaða árangri skuli stefnt, móta áætlun og hrinda henni í framkvæmd ýmist með þjálfun, iðju, aðlögun eða með umsóknum um hjálpartæki.
 • Þjónusta er í formi fræðslu, þjálfunar og aðlögunar iðju að færni skjólstæðinga.
 • Miðað er að því að styrkja færni í gegnum þjálfun og markmiðsbundnar athafnir.
 • Iðjuþjálfar meta árangur af þjónustu reglulega

Kanadíska þjónustuferlið er haft til hliðsjónar í samvinnu iðjuþjálfa við skjólstæðinga. Líkanið endurspeglast í þessu skjólstæðingsmiðaða.

þjónustuferli sem lýtur að styrk skjólstæðinganna og úrræðum í áætlun og framkvæmd iðjuþjálfunar. Færni skjólstæðingsins er ávallt í brennidepli.

Kanadíska þjónustuferlið sem notað er í iðjuþjálfun á Bjargi

 

 1. Tilgreina, réttmæta og forgangsraða.
 2. Val á fræðilegri nálgun.
 3. Greina hæfni og umhverfi. Kannað er hvað hindrar og hvað styður færni. Mat formlegt og óformlegt.
 4. Styrkleikar greindir sem og úrræði í umhverfinu. Unnið með langanir hvað vill skjólstæðingur.
 5. Árangursmark sett og áætlun gerð í samræmi við það.
 6. Áætlun hrint í framkvæmd með iðju, áhrif á iðju – handarþjálfun, handíðir, eldhúsverk, tölva (Prófa nýja iðju, skipuleggja daginn með stundarskrá), áhrif á skjólstæðing – (Fræðsla um streitustjórnun, líkamsbeitingu, slökun, mataræði, jafnvægi í daglegu lífi og hreyfingu), áhrif á umhverfi (fræða fjölskyldu og vini, breyta vinnuaðstöðu).
 7. Mat á árangri. Er árangursmarki náð? Lokamatið setur endapunkt á þjálfunina.